Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между FASHIONCLUB.BG, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.fashionclub.bg”, наричан по-долу „САЙТ”.

Начин за подаване на поръчки от клиенти:

 

1.       Изберете продукт и натиснете бутон „Купи“, за да добавите съответния продукт към списък за покупка.

2.       Въведете необходимите данни за контакт, фактуриране и доставка и изберете предпочитан начин на доставка и плащане.

3.       Чрез натискане на бутон “Изпратете поръчката” ще изпратите вашата поръчка.

След като поръчката ви бъде обработена, продуктите биват изпратени до посочения от вас адрес чрез куриерска компания.

Условия за ползване на ваучери издавани от FashionClub.bg

 

Ваучерите издавани от FashionClub.bg важат само и единствено за онлайн покупки от www.fashionclub.bg и дават право на отстъпка от крайната цена на дребно, за крайния потребител, под формата на процент или фиксирана сума.

Всеки ваучер е валиден при следните условия:

·         Точно въвеждане от крайния потребител на съответния Код на ваучера.

·         Всеки ваучер има период на валидност.

·         Всеки ваучер е валиден за определена група продукти.

·         Даден ваучер може да дава право на фиксирана сума на отстъпка върху крайната цена на дребно на продуктите или цялата стойност на дадена поръчка, за които се предоставя ваучера.

·         Даден ваучер може да дава право на процент намаление от крайната цена на дребно на продукта, за които се предоставя ваучера.

·         Даден ваучер може да има минимална сума на покупката, за която може да бъде използван.

·         Даден ваучер, с конкретен код, може да бъде валиден определен брой пъти за всички потребители.

·         Даден ваучер, с конкретен код, може да бъде валиден определен брой пъти за даден потребител.

·         Даден ваучер може да бъде или да НЕ бъде съвместим с други ваучери или намаления в рамките на една поръчка.

·         Даден ваучер може да даде право на безплатна доставка за определен, предварително посочен брой поръчки, направени от даден краен потребител.

·         Отстъпките дадени от всеки ваучер, издаден от FashionClub.bg, се начисляват върху общата стойност на продуктите в дадена поръчка, за които е валиден съответния ваучер.

·         Отстъпките дадени от всеки ваучер, издаден от FashionClub.bg, се начисляват върху крайната продажна цена на дребно с включен ДДС.

·         Намалението на цената, което се предоставя чрез съответния ваучер, може да бъде използвано за посочените към ваучера продукти и за посочения към ваучера период.

·         При издаването на всеки един ваучер, крайния потребител получава имейл, в който са посочени всички конкретни условия за даден ваучер, като Общите условия, предмет на настоящия документ остават в сила.

·         Ако поради технически или други причини крайният клиент на дребно не е получил предварително условията за използване на конкретния ваучер, то клиентът може да се обърне към Отдел „Обслужване на клиенти“ на FashionClub.bg, за да получи информация.

·         За да се възползвате от пълните предимства на ваучерите издавани от FashioClub.bg е препоръчително да се регистрирате като член на клуба, като посетите секцията „Моят профил“.

·         За да изполдвате даден ваучер, след като сте добавили продукти в своята „Количка“, влезте във вашата „Количка“, въведете точния код на ваучера в съответното поле обозначено с „ВАУЧЕРИ“ и натиснете бутона „Добре“. Вижте съобщението, което ще се покаже, за да разберете дали ваучерът е бил приложен успешно.

·         Следете активността, валидността и други детайли за вашите ваучери, чрез меню „Моите ваучери“ на САЙТА. За да ползвате меню „Моите ваучери“, трябва да бъдете регирстриран потребител (да имате регистриран профил) на FashionClub.bg.

Условия за поверителност

Безкомпромисна сигурност за личните ви данни

Екипът на Fashionclub.bg е взел всички възможни технологични и административни мерки, за защита на личните ви данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни на Република България и директивата на Европейския Съюз - GDPR. Ние няма да ги разкриваме пред трети страни освен, ако в този закон е предвидено друго. Сайта е базиран на платформа, която осигурява висока степен на сигурност на изпращаната от вас информация.

Сайтът www.fashionclub.bg разполага с SSL Сертификат за криптиране на данните при получаване и изпращане. Това означава, че те са защитени срещу достъп от трети лица.

Ако имате каквито и да било въпроси, ви молим да се свържете с нас по посочение по-долу координати.

Ако желаете вашият профил да бъде премахнат от системата ни, можете да го заявите на имейл:  sales@fashionclub.bg.

Бисквитки

Този онлайн магазин използва бисквитки. Бисквитките са малки фрагменти информация поставяни на ва Те се използват, за да улесним достъпа ви до нашия сайт, влизането във вашия профил и правенето на поръчки. Също така бисквитките се използват за да ви предоставим персонализирани, според вашите предпочитания, оферти, промоции и намаления, както и за статистически цели.

Ако имате други въпроси, моля не се колебайте да ни попитате на посочените координати.

email. sales@fashionclub.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от Омнимарк ЕООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на Омнимарк ЕООД.  Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и Омнимарк ЕООД, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес Упражни правата си!, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

1. Наименование на Доставчика: “Омнимарк” ЕООД

2. Данни за контакт: Email: sales@fashionclub.bg

3. Дружеството „Омнимарк” ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204075568

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg